×

شماره فنی:

XT600A

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT600A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XT800A

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT800A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XT800C

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT800C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XT800SM

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT800SM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی