کد فنی قطعه: XT600A
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT600A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: XT800A
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT800A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: XT800C
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT800C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: XT800SM
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors XT800SM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید