×

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-7

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits RJ11 GR1089-CORE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PN-DESIGNKIT-8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits RJ11 Fax/Modem
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

RACLR4-550

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Circuit Protection Kits Resettable Fuses 20V 5.5A-HA 100A max
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

RK1SK-39

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Circuit Protection Kits RK1SK-39
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

RK5SK-39

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Circuit Protection Kits RK5SK-39
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

Surge Safety sample kit

تولید کننده:

Syfer

توضیحات:

Circuit Protection Kits Surge Safety Kit 5-10 Each-8VAlues
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

TBU-LAB1

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits SLIC Protection Design Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

TBU-LAB2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Bidirectional TBU Port Solution Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

TBU-LAB3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Circuit Protection Kits Unidirectional TBU Port Solution Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

US3J3PAK

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Protection Kits ASSEM KIT for LFPSJ 30A 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

US6J2PAK

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Protection Kits ASSEM KIT for LFPSJ 60A 2POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

US6J3PAK

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Protection Kits ASSEM KIT for LFPSJ 60A 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی