×

شماره فنی:

ZS1033U-T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 33V 250W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZS1039D-T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 39V 250W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZS1039U-T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 39V 250W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZS1047D-T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 47V 250W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZS1047-T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 47V 250W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZS120

تولید کننده:

Wiremold

توضیحات:

Surge Suppressors Module for 120T&120Y
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZS277

تولید کننده:

Wiremold

توضیحات:

Surge Suppressors Module for 277Y
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZSA120TNG

تولید کننده:

Wiremold

توضیحات:

Surge Suppressors N-G for ZA120T modls
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZSA120YNG

تولید کننده:

Wiremold

توضیحات:

Surge Suppressors N-G for ZA120Y modls
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZT1001-4

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Power Outlet Strips ZAP TRAP 4 OUTLETS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZT1001-6

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Power Outlet Strips ZAP TRAP 6 OUTLETS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZT2001

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Power Outlet Strips ZAP TRAP 6 OUTLETS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZT2001-8

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Power Outlet Strips ZAP TRAP 8 OUTLETS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ZT206

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Power Outlet Strips ZAP TRAP 1584sTYLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی