×

شماره فنی:

XL50F800A

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses 800A S/COND (1)> FWH-800A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XL50FM125

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses S/COND FUSE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XL50FM175

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses S/COND FUSE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XL70F175

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses 175A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XL70F250

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses 250A >FWP-250A S#
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XL70F30P

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses 700V 30A S/COND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

XL70F500

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Specialty Fuses 500A (1)>FWP-500A S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی