×

شماره فنی:

B72590D0050A060

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0402 24Vdc 180pF Ceradiode CDS2C05GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D120H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0402 20Vdc 4.5pF Ceradiode CDS2C12GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D150H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0402 15VDC 10pF Varistor CDS2C15GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D160H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0402 16Vdc 2pF CeraDiode CDS2C16GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D200H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0402 80Vdc 10pF CeraDiode CDS2C20GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D50A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors CeraDiode CDS2C05GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D50H160

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors Var CDS2C05HDMI1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72590D50H260

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0402 90Vdc 0.6pF CerDiod CDS2C05HDMI2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72714D160H60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0508 66V 10pF CDA4C16GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72714D200A60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0508ARRAY 33pF Varistor CDA4C20GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72724D160H62

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0612 350V 3pF CDA5C16GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72724D200A62

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0612 50V 30A 56pF CDA5C20GTA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72735D0050H062

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 1012Array 195V 7pF CDA6C05GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72735D50H62

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors Cera Diode Array CDA6C05GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B72755D50H62

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

ESD Suppressors 0506 395V 2.2pF CDA3C05GTH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BGF 105 E6327

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

ESD Suppressors SIM Card Interface Filter/ESD Protect
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BGF 106C E6328

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

ESD Suppressors SIM Card Interface Fltr &ESD Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BGF 108C E6328

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

ESD Suppressors HIPAC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BGF 112 E6328

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

ESD Suppressors AV I/F Device w/ESD Protection
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BGF 113 E6328

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

ESD Suppressors HIPAC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی