×

شماره فنی:

TE-CORE7

تولید کننده:

Micropelt

توضیحات:

Energy Harvesting Modules THERMAL ENERGY HARVESTING MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

TE-CORE7-RF

تولید کننده:

Micropelt

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Thermoharvesting Wireless Sensor Sys
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

V20W

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Piezoelectric Energy Harvester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

V21B

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Piezoelectric Energy Harvester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

V21BL

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Piezoelectric Energy Harvester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

V22B

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Piezoelectric Energy Harvester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

V22BL

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Piezoelectric Energy Harvester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

V25W

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Piezoelectric Energy Harvester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

WPG-1

تولید کننده:

Nextreme

توضیحات:

Energy Harvesting Modules WPG-1 WRLES PWR GEN 1mW 3.3, 4.1 OR 5V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

WPG-1S

تولید کننده:

Nextreme

توضیحات:

Energy Harvesting Modules WPG-1S WRLES PWR GEN 1mW W/ON BRD STORAGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی