×

شماره فنی:

2885456

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Energy Harvesting Modules RAD-SOL-PAN-12-50
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5605941

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Energy Harvesting Modules RAD-SOL-SET-24-40
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5605943

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Energy Harvesting Modules RAD-SOL-SET-24- 100-US
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

750-00030

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Solar Panel 6V@1W, 125x63mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

750-00031

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Solar Panel 9V @ 1W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CBC-PV-01N

تولید کننده:

Cymbet

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Solar Cell 1.2V out, 2-Leads
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CBC-PV-02N

تولید کننده:

Cymbet

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Solar Cell 1.2V out, 2-Leads
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EH300A

تولید کننده:

Advanced Linear Devices

توضیحات:

Energy Harvesting Modules 1.8V to 3.6V 30mJ 75msec@150mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EH301

تولید کننده:

Advanced Linear Devices

توضیحات:

Energy Harvesting Modules 3.1V to 5.2V 8.3mJ 80msec@25mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EH301A

تولید کننده:

Advanced Linear Devices

توضیحات:

Energy Harvesting Modules 3.1V to 5.2V 55mJ 88msec@150mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EHE004

تولید کننده:

Mide

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Energy Harvesting Electronics
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

MIKROE-651

تولید کننده:

mikroElektronika

توضیحات:

Energy Harvesting Modules SOLAR PANEL 4.0V 100mA 70x65x3.2mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

NGA-1003750-0202A_A

تولید کننده:

Nextreme

توضیحات:

Energy Harvesting Modules HV37 eTEG PWR GEN 24mW 2.1X2.9MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

NGA-1003750-0202A_W

تولید کننده:

Nextreme

توضیحات:

Energy Harvesting Modules HV37 eTEG PWR GEN 24mW W/LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

NGA-1004850-0304A-A

تولید کننده:

Nextreme

توضیحات:

Energy Harvesting Modules HV56 eTEG PWR GEN 36.5mW 3.1X3.3MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

NGA-1004850-0304A-W

تولید کننده:

Nextreme

توضیحات:

Energy Harvesting Modules HV56 eTEG PWR GEN 36.5mW W/LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

P2110

تولید کننده:

Powercast

توضیحات:

Energy Harvesting Modules 23dBm 50mA 902-928MHz 5.25V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PCC110

تولید کننده:

Powercast

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Powerharvester RF - DC Converter IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PCC210

تولید کننده:

Powercast

توضیحات:

Energy Harvesting Modules Powerharvester Boost Converter IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

TE-CORE6

تولید کننده:

Micropelt

توضیحات:

Energy Harvesting Modules THERMAL ENERGY HARVESTING MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی