×

شماره فنی:

#35 1/2X20 WHITE

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes VINYL COLOR CODING TAPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

000W280-TAPE

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Adhesive Tapes
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06147 2 1/2" X 10'

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes MOIST SEALANT TAPE 2 1/2" X 10'
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06149 2.5 X 2.5"

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes MOIST SEALANT TAPE 2.5" X 2.5"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1005-BLK-IP

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 5YDS X 1.5" DUCT TAPE BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1005-BLUE

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes TAPE BLUE 38.1mm x 4.57m
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1005-RED-IP

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 5YDS X 1.5" DUCT TAPE RED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1005-WHT-IP

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 5YDS X 1.5" DUCT TAPE WHITE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1093

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes TAPE AMBER SIL ADH FOR HIGH TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1100-PRINTED-2x100FT

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 1100 2"X100' PRINTED BULK TEMFLEX PIPWRP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1100-UNPRINTED-2x100FT

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 2"X100' BULK TEMFLEX PIPEWRAP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1115B

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 4.5 MIL ALUM FOIL 1"X60YD LOG ROLL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1120-9X10

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes FLAT ALUMINUM FOIL COND ACRYLIC 9"X10"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1125

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 1125 COPPER NON COND 23"X36 YD LOG ROLL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1125 TAPE 1"

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes COPPER FOIL 1"x36yds
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1126-8"X10"

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes COPPER COND TAPE 8" X 10" IN SHEET
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1126X1"

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes COPPER FOIL 1"x36yds
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11-32-2857

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Adhesive Tapes RETRO-REFLECTIVE TAP ETRO-REFLECTIVE TAPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1146-3/4"x60yds

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes 1146 TAPE 3/4 X 60YD RLL 3" PLASTIC CORE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1170 (.50" x 18yds)

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Adhesive Tapes ALUMINUM FOIL .50" x 18YDS ROLL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی