×

شماره فنی:

1551768-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

DC Power Connectors AV 3.5MM RCPT JACK 5POS COMPRESSIV CONN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-0721-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 2.1MM LOCKING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-0725-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 2.5mm LOCKING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-1365-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 12VDC SKT W/COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-201

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors PCB 1.3mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-2050

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors AUTO POWER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-65B2-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 12VDC SKT W/WIRE HAR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

161-7214-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors PCB 1.3mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0210-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors LAPTOP JACK 2.1MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0300-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN-LINE 2.1mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0301-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN-LINE 2.5mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0303

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN LINE 2.5MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0307-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN-LINE .7MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0308-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN-LINE 1.3X3.8MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0309-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN-LINE 1.3X3.4MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-0310-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors IN-LINE 1.7X5.15MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-1000-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 2.1 PNL MT LOCKABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-1060-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 2.1MM SNAP-IN PNL MT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-1061-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 2.5MM SNAP-IN PNL MT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

163-1100-EX

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

DC Power Connectors 2.5 PNL MT LOCKABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی