×

شماره فنی:

1B21AN

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Converter ICs - Various ISOL V/I CONVERTER IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1B22AN

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Data Converter ICs - Various PROG ISOL V/I CONVERTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2808190

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC MCR-DAC 8/U-10/BUS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2808226

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC MCR-DAC 8/I-4/BUS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-0423001QXC

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC Mil Spec AD6645
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-0924001VXC

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC 12B,1000msps ADC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-85127013A

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC IC MONO 12-BIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8512701XA

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC IC MONO 12-BIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-85127023A

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC IC MONO 12-BIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8680201VA

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC IC MONO 8-BIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8680202VA

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC IC MONO 10-BIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8759101LX

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC LC2MOS Complete High Spd 12-Bit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8763501RA

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Analog to Digital Converters - ADC IC 8-BIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-87700012A

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC 8-BIT LATCHED IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8770002EA

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC 8-BIT LATCHED IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-87700032A

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC 8-BIT LATCHED IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8770101RA

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC IC 8-Bit Buffered Multiplying
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-87701022A

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC IC 8-Bit Buffered Multiplying
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8770103RA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC CMOS Buffered Multiplying 8-Bit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8770201RA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

Digital to Analog Converters - DAC CMOS Buffered Multiplying 12-Bit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی