×

شماره فنی:

047SC-2901

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Coaxial Cables 29AWG FEP, 50OHM MICROWAVECOAX PER FT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

086SC-2401

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Coaxial Cables 24AWG FEP, 50OHM PRICED PER FT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100TX-08

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Coaxial Cables 32AWG FEP, 100OHM TWINAX PRICED PER FT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1151A A8R1000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 20AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BG/SNOW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1152A A8R1000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BG/SNOW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1164B 0101000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 26AWG 3PR SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1186A 0101000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 20AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1189A 0091000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL WHITE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1189A 009U1000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft BOX WHITE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1189A 0101000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1189A 010U1000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft BOX BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1189A 010U500

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 500ft BOX BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1189AP 8771000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SOLID 1000ft SPOOL NATURAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

123092A 0101000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 18AWG 1C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1277P 008500

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 25AWG 3C SHIELD 500ft SPOOL GRAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1277R B591000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 25AWG 3C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1278R B59500

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 25AWG 4C SHIELD 500ft SPOOL FLAT BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1279P 008250

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 25AWG 5C SOLID 250ft SPOOL GRAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1279P 0101000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 25AWG 5C SOLID 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1279R B591000

تولید کننده:

Belden Wire & Cable

توضیحات:

Coaxial Cables 25AWG 5C SHIELD 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی