کد فنی قطعه: 09120013091
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors HAN BRID-USB-M PATCHKABEL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09140014601
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors USB MALE MODULE FOR PATCH CABLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09140014651
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors MOD FOR MALE CONTACT USB MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09140014701
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors USB FEMALE MODULE FOR PATCH CABLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09451452902
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors HPP V4USB 3.0A; 2x PUSHPULL; 1,5M
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09451452912
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors HPP V4USB 3.0A; PP - IP20; 1,5M
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09453450000
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors HPP V4 CABLE HOOD 6,5-9,5MM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09454521901
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors har-port USB 2.0A-A coupler
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 09454521902
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
USB Connectors HAR-PORT USB 3.0A-A PFT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10011029-1021RPLF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors Power Connector
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10033526-N3212LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors MINIUSB B TYPE RT ANGLE RECEPTACLE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10033526-N3212MLF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors 5P R/A RECEPTACLE B TYPE SMT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10033527N3112LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors 511-528F-USB MINI USB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10033527-N3112MLF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10082997-N340LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10082997-N341LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10103592-0001LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB Plug
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10103593-0001LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB RCPT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10103594-0001LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB RCPT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 10104110-0001LF
کارخانه سازنده FCI
توضیحات :
USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB RCPT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید