×

شماره فنی:

09120013091

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors HAN BRID-USB-M PATCHKABEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140014601

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors USB MALE MODULE FOR PATCH CABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140014651

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors MOD FOR MALE CONTACT USB MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09140014701

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors USB FEMALE MODULE FOR PATCH CABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09451452902

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors HPP V4USB 3.0A; 2x PUSHPULL; 1,5M
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09451452912

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors HPP V4USB 3.0A; PP - IP20; 1,5M
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09453450000

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors HPP V4 CABLE HOOD 6,5-9,5MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09454521901

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors har-port USB 2.0A-A coupler
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09454521902

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

USB Connectors HAR-PORT USB 3.0A-A PFT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10011029-1021RPLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors Power Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10033526-N3212LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors MINIUSB B TYPE RT ANGLE RECEPTACLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10033526-N3212MLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors 5P R/A RECEPTACLE B TYPE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10033527N3112LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors 511-528F-USB MINI USB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10033527-N3112MLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10082997-N340LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10082997-N341LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10103592-0001LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB Plug
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10103593-0001LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB RCPT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10103594-0001LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB RCPT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10104110-0001LF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

USB Connectors 5P Quick Connect Micro USB TypeB RCPT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی