×

شماره فنی:

2N3819

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF JFET N-CH -25V 10mA BULK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5643

تولید کننده:

Advanced Semiconductor, Inc.

توضیحات:

Transistors RF Bipolar RF Transistor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SJ168TE85LF

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET P-Ch Sm Sig FET Id -0.2A -60V 20V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3075(TE12L,Q)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 5A 20W 30V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3079ATE12LQ

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 3A 20W 10V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3475TE12LF

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 1A 3W 20V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3557-6-TB-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF JFET LOW-FREQUENCY AMPLIFIER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK4037(TE12L,Q)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 3A 20W 12V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

55GN01FA-TL-H

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF Bipolar BIP NPN 70MA 10V FT=5.5
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT05MP075GNR1

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET MV9 75W 12.5V TO270WB4G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT05MP075NR1

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET MV9 75W 12.5V TO270WB4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT05MS031NR1

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET MV9UhF 13.6V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT18P350-4S2LR6

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET AIRFAST_1.8-2.0GHZ_C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT18S230SR5

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET AF 1.8GHZ 230W NI780S-6
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT20S015GNR1

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET AF 1.8-2.7G 15W TO270-2G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT20S015NR1

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET AF 1.8-2.7G 15W TO270-2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT21S230-12SR3

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET HV9 2.1GHZ NI780-2L2L
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT21S232SR5

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET HV9 2.1GHZ 230W NI780S-2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT23H200-4S2LR6

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET HV9 2GHz 45W NI1230-4S2L
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFT26HW050GSR3

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF MOSFET HV9 2.6GHz50W NI780-4S4G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی