×

شماره فنی:

12A02CH-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP PNP 1A 12V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

12A02MH-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP PNP 1A 12V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

12MS08017F63G22903

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

IGBT Modules 3 x 277A AC at 690V AC Air Cooled
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

153-00002

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

MOSFET 60V N-Channel MOSFET
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15C01SS-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP NPN 0.6A 15V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15C02MH-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP NPN 1A 15V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15GN01CA-TB-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF Bipolar LOW-SATURATION VOLTAGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15GN01MA-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP NPN 50MA 8V FT=1.5G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15GN03CA-TB-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP NPN 70MA 10V FT=1.5G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15GN03FA-TL-H

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP NPN 70MA 10V FT=1.5G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

15GN03MA-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT BIP NPN 70MA 10V FT=1.5G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27JR111-2

تولید کننده:

Souriau

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT RF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1201YQTC

تولید کننده:

Diodes Incorporated

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT 120V PNP Trans 100mA -0.8V PWR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1213O-13

تولید کننده:

Diodes Inc.

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT 1W -50V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1213Y-13

تولید کننده:

Diodes Inc.

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT 1W -50V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1774Q-7-F

تولید کننده:

Diodes Inc.

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT PNP BIPOLAR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1774QLP-7B

تولید کننده:

Diodes Inc.

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT SS Mid-Perf Transist X1-DFN1006-3,10K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1774S-7-F

تولید کننده:

Diodes Inc.

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT PNP BIPOLAR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1797-13

تولید کننده:

Diodes Incorporated

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT SMT 2.5K
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2DA1971-13

تولید کننده:

Diodes Inc.

توضیحات:

Transistors Bipolar - BJT 400V PNP High Volt 1.5W -400VCEO -1ICM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی