×

شماره فنی:

1030

تولید کننده:

Keystone Electronics

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB TEST POINT SLOTTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1037

تولید کننده:

Keystone Electronics

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB PCB TEST POINT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-101-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB LG WHT TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-103-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB TEST POINT LG BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-107-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB LG RED TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-201-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB SM WHT TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-202-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB SM YEL TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-204-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB SM BRN TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-207-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB SM RED TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-208-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB SM GRN TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

151-308-RC

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Circuit Board Hardware - PCB LNG GRN TERM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

203-6585-00-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets LASER DIODE SOCKET 3 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

203-6585-50-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets LASER DIODE SOCKET 3 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

204-6585-00-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets LASER DIODE SOCKET 4 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

204-6585-50-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets LASER DIODE SOCKET 4 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

214-7390-55-1902

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets BURN-IN SOIC SOCKET 14 Leads
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

216-3340-19-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets RECPT FOR DIP SOCKET 16 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

218-3341-00-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets 0.100" DIP SOCKET 18 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

218-3341-09-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets RECPT FOR DIP SOCKET 18 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

218-3341-19-0602J

تولید کننده:

3M

توضیحات:

IC & Component Sockets RECPT FOR DIP SOCKET 18 Contact Qty.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی