×

شماره فنی:

0-0130008-0

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Terminals
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02974

تولید کننده:

Greenlee

توضیحات:

Terminals FERRULE FOR 24GAUGE WIRE LHT YLW INSUL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

069286700101000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Terminals PLASTIC BLOCK TOOL 9286sERIES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09130085Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Terminals MINI Block Seal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09130550Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Screws & Fasteners Screw M5X8 for Holder 152001
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09130634LXN

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Terminals Type 2910TERMinal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09130635LXN

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Terminals Type 2916TERMinal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09130710LXN

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Terminals Type 3710TERMinal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094030-4031

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Terminals QUICK DISCONN FEMALE FOR 18-20AWG WIRE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

094030-4921

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Terminals QUICK DISCONN FEMALE FOR 16-24AWG WIRE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10001

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10003

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10004

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10005

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10006

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10007

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10009

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10014

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10019

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Terminals Copper Standard Barrel Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100494-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Terminals RECPT 4.75 x 0.81 mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی