×

شماره فنی:

165D6042P003

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Photoelectric Sensors Turbidity Sensor 5V 20% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

70230-1278

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Safety Light Curtains Safety Light Curtain MS4800S-40-1920
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-6090-VPS-UL

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL UTILITY ELECTRONIC UL LIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-6090-VPS-UL-(B-10)

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL UTILITY ELECTRONIC UL LIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-AA-105

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL 3/4" BUTTON STYLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-AA-105W

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL W/PLATE 3/4" BUTTON STYLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-AT-15

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL DIE CAST HOUSING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-AT-20

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL DIE CAST HOUSING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-BF-120

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL COMMERCIAL/IND GRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-FC-15M

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors SPRNGWOUND CYCLE TMR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-FC-30M

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors SPRNGWOUND CYCLE TMR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-FC-60M

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors SPRNGWOUND CYCLE TMR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-LC-120

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL RESIDENTIAL GRADE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-LC-208-277

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL RESIDENTIAL GRADE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-LM-1000-LGHTMASTERII

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-M-PV

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL COMMERCIAL/IND GRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-PC-101R

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-PC-103R

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-PC-104R

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors INDR/OUTDR TIME CLCK NEMA 3R ENCLOSURE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALR-PT-15

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Photoelectric Sensors PHOTOCONTROL 120V NON METALLIC HOUSING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی