×

شماره فنی:

1-209948-0

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Wireless Misc BOA 10DB FC/UPC DW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SS364T5LFT

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

PIN Diodes DUAL PIN DIODE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SS381TL3FT

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

PIN Diodes PIN Diode
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SV172TE85LF

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

PIN Diodes x34 DUAL PIN DIODE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SV263-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

PIN Diodes PIN DI SINGLE RS 4OHM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SV264-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

PIN Diodes PIN DI SERIES RS 4OHM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410301

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER CT89 VPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410401

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER CF89 VPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410402

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER CF89 VPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410502

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER CS89 VPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410602

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER SL89 MT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926411600

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders HA-VIS RFID SL89 TRANSPONDER KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27996

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

RF Transmitter 433.92 MHZ TX RF SIP PCB MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N3819

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

Transistors RF JFET N-CH -25V 10mA BULK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5643

تولید کننده:

Advanced Semiconductor, Inc.

توضیحات:

Transistors RF Bipolar RF Transistor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SJ168TE85LF

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET P-Ch Sm Sig FET Id -0.2A -60V 20V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK2009TE85LF

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Sm Sig FET Id 0.2A 30V 20V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3075(TE12L,Q)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 5A 20W 30V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3079ATE12LQ

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 3A 20W 10V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2SK3475TE12LF

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Transistors RF MOSFET N-Ch Radio Freq 1A 3W 20V VDSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی