×

شماره فنی:

000-34125

تولید کننده:

Amphenol

توضیحات:

RF Adapters - Between Series ADAPTOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

000-49000-RFX

تولید کننده:

Amphenol

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 4-HOLE FLANGE PLUG PANEL MT, AU, 50OHM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009178001001006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors IDC SMT Coax Conn. Black
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-0001-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors JACK STR S-50Ohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-0001-0003

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 3100010003
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-0002-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors JACK STR S-50Ohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-0003-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors JACK 50Ohms STR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-0024-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 031-0024-0001
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-0033-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 031-0033-0001
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031-70466

تولید کننده:

Amphenol

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors Plug - 210HDTV
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

032-0017-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 3200170001
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

032-0021-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors PLUG STR S-50Ohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

032-0023-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors PLUG STR S-50Ohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

032-0025-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 032-0025-0001= PLUG STRAIGHTS-
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

032-0033-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 032-0033-0001= PLUG STRAIGHTS-
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

032-0098-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors 032-0098-0001 PLUG,STRAIGHTS-
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

033-0053-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Adapters - In Series ADPTR JACK STR 50Ohm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

033-0056-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Connectors / Coaxial Connectors DUST CAP S-50Ohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

033-0101-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Adapters - Between Series ADPTR BCN PLUG STR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

033-0102-0001

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

RF Adapters - Between Series ADPTR BCN RCPT STR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی