×

شماره فنی:

2085-6010-00

تولید کننده:

MACOM

توضیحات:

RF Detector 1-18GHz 12pF VSWR 4.0:1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20920000001

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER DUM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410202

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders HA-VIS RFID TRANSPONDER VT 86
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410302

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER CT89 VPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410601

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders RFID TRANSPONDER SL89 MT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20926410802

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

RFID Transponders HA-VIS RFID TRANSPONDER FT 89
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27995

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

RF Receiver 433.92 MHZ RF REC. SIP PCB MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28340

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

RFID Transponders RFID Reader USB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4031-T-B1 B 434

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Transmitter Single Antenna 4031 Rev B1 Tx testcard
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4032-T-B1 B 470

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Transmitter Single Antenna 4032 Rev B1 Tx testcard
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4032-T-B1 B 915

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Transmitter 4032 Tx testcard
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-89807012A

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Modulator / Demodulator AD630SE/883B MOD/ DEMOD IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

663MILFT

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PLL BUILDING BLOCK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

663MLFT

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PLL BUILDING BLOCK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

673M-01LFT

تولید کننده:

IDT (Integrated Device Technology)

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PLL BUILDING BLOCK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC4046AD,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC4046AN,652

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC7046AD,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC7046ADB,118

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

74HC7046AN,112

تولید کننده:

NXP

توضیحات:

Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی