×

شماره فنی:

006-1-0

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER Without Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008T000

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware ADJUST TOOL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015S-203

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Trimmer Resistors - Through Hole 15S 20K 5% PC MOUNT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R100B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 10ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R100B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 10OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R102B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 1K ohm 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R250B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 25ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R251B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 250OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R500B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 50OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R502B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 5K ohm 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R5AOB1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 5ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

060120A15Z50-2

تولید کننده:

Anaren

توضیحات:

High Frequency/RF Resistors DC-6.0GHz 8Watts -55C to +125C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

070Y502T602

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Trimmer Resistors - Through Hole 1-1/4"REC 5Kohms Printed Circuit Pins
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

102BRACKETFORHL51

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Resistor Hardware BRACKET FOR HL51
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103A357K00F

تولید کننده:

Ohmite

توضیحات:

Wirewound Resistors - Through Hole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

114BF1A102

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

114BF1A102-L813

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

114BF1A103

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

114BF1A103-L257

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

114BF1A103-L790

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی