×

شماره فنی:

10LPCV2415

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/15A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10LPCV2440

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/40A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10LPCV2475

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/75A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2415

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/15A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2440

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/40A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2450

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/50A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2475

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/75A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2490

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/90A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1100X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Safety Relays WILMAR OVR CURR RLY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1114-S431

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Safety Relays
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1393030-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount SSR-480A125=SSA/SSR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1415015-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Safety Relays V23050-A1012-A533
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1423151-7

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Time Delay & Timing Relays RELAY MINI ON 2P 120V 10SEC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

120-907

تولید کننده:

White-Rodgers

توضیحات:

Industrial Relays SPNO 12VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

124 105211

تولید کننده:

White-Rodgers

توضیحات:

Industrial Relays SPNO 12VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

124 114111

تولید کننده:

White-Rodgers

توضیحات:

Industrial Relays SPNO 24VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

124 114211

تولید کننده:

White-Rodgers

توضیحات:

Industrial Relays SPNO 24VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

124 117111

تولید کننده:

White-Rodgers

توضیحات:

Industrial Relays SPNO 36VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

124 314111

تولید کننده:

White-Rodgers

توضیحات:

Industrial Relays SPDT 24VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300-X2048

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Safety Relays
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی