×

شماره فنی:

02040502Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

General Purpose Relays STARTER RELAY NO 4PIN 12V 50A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02040707Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

General Purpose Relays ISO MINI RELAY CO 5PIN 12V 20/30A RES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02040709Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

General Purpose Relays ISO MINI RELAY NO 4PIN 12V 30A DIODE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02040712TXN

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

General Purpose Relays MINRELAY CO 5PIN 24V 10/20A+DIODE 10PK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A312FC1-0092

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

General Purpose Relays
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03540506Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Relay Sockets & Hardware ACS BLOK S/150RELAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03540542Z

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Relay Sockets & Hardware 9-PIN ISO RELAY MODULE-BULK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03B312CZ1-0148

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

General Purpose Relays RELAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03B991ZZ1-0024

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

General Purpose Relays RELAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0430-05-1001-00

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

General Purpose Relays 24VDC 16A SPST-NO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-194-30

تولید کننده:

Teledyne Relays

توضیحات:

High Frequency / RF Relays M4spacer pad
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1004X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

General Purpose Relays 460VAC SPST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1017X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

General Purpose Relays 260VAC PHASE FAILURE 1FORM A SPST-NO,1N/O
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103-1CH-C-12VDC

تولید کننده:

Song Chuan

توضیحات:

General Purpose Relays 20A PCB 12Vdc Auto Relay
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103T-1CH-S-12VDC

تولید کننده:

Song Chuan

توضیحات:

General Purpose Relays AUTOMATIVE TWN RLYS SPDT 20A 12VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10LPCV24110

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/110A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10LPCV2425

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/25A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2425

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/25A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1100-38X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Safety Relays WILMAR OVERCURRENT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1100-42X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Safety Relays WILMAR OVR CURR RLY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی