×

شماره فنی:

05BL3MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 3Pin MALE PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05BL5MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 5Pin MALE PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05CL3MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 3Pin MALE PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05CL5MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 5Pin MALE PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05DL5MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors DIN PLUG RT.ANG. 5P
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05GM3MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 3Pin MALE PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05GM5MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 5Pin MALE PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06AL5FX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors DIN CONNECTOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09BL4MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 4Pin DIN PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09CL4MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 4POS INLINE DIN PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09GM4MX

تولید کننده:

Switchcraft

توضیحات:

DIN Connectors 4PIN 210DEG DIN PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-001RLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors TYPE A RECEPTACLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-001TLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors 19P R/A THR HLE RECP TYPE A, W/O FLANGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-002RLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors 19P R/A THR HLE RECP TYPE A, W/ FLANGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-002TLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors TYPE A RECEPTACLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-101RLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors HDMI TYPE A RECEPT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-101TLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors 10029449-101TLF-HDMI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10029449-111RLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

HDMI, Displayport & DVI Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10038075-A0PLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

Phone Connectors 10038075-A0PLF-3.5 MINIATURE JACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10038075-B0PLF

تولید کننده:

FCI

توضیحات:

Phone Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی