×

شماره فنی:

0040.5000.2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules INLET FUSED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0040.5001.2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules POWER ENTRY MODUL 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0040.5015

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules 8843 POWER ENTRY MODUL 10
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.005

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules SEALING RING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0050

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules rubber seals for 3101.0125
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0077

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules ACCESSORIES GSP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0078

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules INSULATION COVER GSF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0086

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules ACCESSORIES CMF8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0087

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules ACCESSORIES CMF8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0088

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules ACCESSORIES CMF8
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0092

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules LOCKING PIN GSF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098.0103

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules SEALING KIT FOR APPLICANC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103426-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 4POS 4,4mALE PIN INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103427-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 4POS 4,4mALE SCKT INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103427-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26inSERT 4P SKT 28-22AWG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103428-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 8POS Type III+ MALE PIN INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103429-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 8POS Type III+ FEMALE SCKT INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103430-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 4POS LCP PCB MALE PIN INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103431-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 12POS TypeIII+ MALE PIN INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0-1103432-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Heavy Duty Power Connectors HC.26 12POS TypeIII+ FEMALE SCKT INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی