×

شماره فنی:

(MAP80-4000)

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies 80W 5V 14A 12V 4A/ -5V 1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

+200V-HP-HV

تولید کننده:

First Sensor

توضیحات:

DC/DC Converters Pwr Mod. For APD and PIN diodes
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

+500V-HP-HV

تولید کننده:

First Sensor

توضیحات:

DC/DC Converters Pwr Mod. For APD and PIN diodes
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0040.5012

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules POWER ENTRY MODUL 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0040.5015

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

AC Power Entry Modules 8843 POWER ENTRY MODUL 10
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002100006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY LOW PROF BATT 1.3mm 0.4sEL GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002101006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY LOW PROFILE 0.4um GOLD TIN TAIL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002201006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY REDUCED SIZE BATT. CONN .4GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002301006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY 3.0MM RT ANGLE BATT. CONN .4GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002541006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY RA 2.5MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003001006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY NO BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003001016

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3P 3WAY W/ BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003002006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY NO BRACKET 1.8/2.1 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003002018

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY 1.80mm W/BRKT 0.8sELECTIVE GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003003001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts BATTERY CONN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003003006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY NO BRACKET 2.3/2.6 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003003016

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY GLD NO BRACKETS 2.3/2.6 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003100006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY LOW PROF BATT 1.3mm 0.4sEL GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003101006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY LOW PROFILE 0.4um GOLD TIN TAIL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003201006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY REDUCED SIZE .4sELECTIVE GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی