×

شماره فنی:

1512-DEMO

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Audio IC Development Tools Low-Noise Audio Preamp Demo Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1570/5171DEMO

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Audio IC Development Tools 1570/5171 Demo Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1583/5173-DEMO

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Audio IC Development Tools 1583/5173 DEMO BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2162-DEMO

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Audio IC Development Tools Pre-Trimmed VCA Demo Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

31308

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Audio IC Development Tools AP-8X Sound Board Audio Playback Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

31316

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Audio IC Development Tools AP-16AUdio Player
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

416017000-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Audio IC Development Tools 5W AUDIO BOARD MONAURAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

416017100-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Audio IC Development Tools AUDIO BOARD STEREO 5W PER CHANNEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

426009700-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Audio IC Development Tools AUDIO BOARD EXT 180MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5173-DEMO

تولید کننده:

THAT Corporation

توضیحات:

Audio IC Development Tools 5173 Demo Bd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AD1836AZ-DBRD

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Audio IC Development Tools EVAL BRD AD1836A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AICDEVPLATEVM

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Audio IC Development Tools Codec Dev Platform
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AS3410-EB

تولید کننده:

ams

توضیحات:

Audio IC Development Tools AS3410 Evaluation Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AS3421 EK-ST

تولید کننده:

ams

توضیحات:

Audio IC Development Tools Noise Cancelling AS3421 IC Eval Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT73C240-EK1

تولید کننده:

Atmel

توضیحات:

Audio IC Development Tools AT73C240 EVALUATION KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BU94603_EVK

تولید کننده:

ROHM Semiconductor

توضیحات:

Audio IC Development Tools MP3/WMA/AAC Media Decoder Eval Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CC85XXDK-HEADSET

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Audio IC Development Tools PurePath Wireless Headset Dev Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CDB3308

تولید کننده:

Cirrus Logic

توضیحات:

Audio IC Development Tools Eval Bd 8-Ch Dig. Vol Cont.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CDB3310

تولید کننده:

Cirrus Logic

توضیحات:

Audio IC Development Tools Eval Bd Stereo Dig. Vol Cont.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CDB3318

تولید کننده:

Cirrus Logic

توضیحات:

Audio IC Development Tools Eval Bd 8-Ch Dig. Vol Cont.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی