×

شماره فنی:

1240i

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

Motor Drives 0.2-1.2A 12-42VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1240I-RS485

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

Motor Drives DC INPUT DRIVE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920051

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives SLIP RING; ENCL SR306
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920109

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives 30A 4C 600V CK 7/8IN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920126

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives SILVER SLIP RING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920146

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives COLL RING SUB ASSY 20C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920151

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives 35A 8C 600V SC1.5IN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920157

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives 35A 16C 600V SC1.5IN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920180

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives 75A 3C 600V SC 1.5IN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920189

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives 75A 2C 600V CK 1.5IN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300920220

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Motor Drives SR404/AG304COMB SLIP RING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

17VL010

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

AC, DC & Servo Motors Gearhead 102/153 Trq 10:1 Ratio 12ArcMin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2035

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

Motor Drives 2.0A 12-35VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2035O

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

Motor Drives 2.0A 34VDC W/OSC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2035XD

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

Motor Drives 2Axis 2.0A 35VDC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

23SI010

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

Motor Drives NEMA23spur Gearbox 10:1 Ratio
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

23VL010

تولید کننده:

Applied Motion

توضیحات:

AC, DC & Servo Motors NEMA 23 Planetary Gearhead
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2722603

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Motor Drives IBS IP 500 ELR WP -6A DI4/4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2723204

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Motor Drives IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2732907

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Motor Drives IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی