×

شماره فنی:

13-202C

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts WIRELESS SYSTEM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

13-202REF

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts REFLECTOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

13-407C

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts INFRARED DOOR KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

13-EBPT407

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts SENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1825N102K402LGH-A

تولید کننده:

Novacap

توضیحات:

Speakers & Transducers 1000pF 4KV 10% C0G 1825
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

19-401C

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts CLEAR 12VDC SL-401
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

19-401R

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts RED 12VDC SL-401
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

25.0-2P-310

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts PIEZO BUZZER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

253-2040CP081-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Speakers & Transducers 8OHM 1W 20X40MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-05KP0B-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones COND MIC 9.0X9.7MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-12GP-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Speakers & Transducers MAG TRDUCR RND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-15210-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts RND W/PC PIN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-15240-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts RND W/PC PIN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-20205-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts RND W/PC PIN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-20C6-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts EAR W/2 LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-272-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts EAR W/2 LEAD WIRE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-27346-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts RND W/3 LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-27C0-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts EAR W/2 LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-35C1-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts EAR W/2 LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-35C5-ROX

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Audio Indicators & Alerts EAR W/2 LEADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی