×

شماره فنی:

2701189

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards CF FLASH 2GB APPLIC A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2913199

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Drives - SSD VL 16GB SSD (SLC) KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

75.073AR.G04

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 667MHz SODIMM IND TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

75.073CF.G010C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR3 204P 1066MHz SODIMM IND TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

75.A73AR.G04

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1066MHz ECC SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

75.A83CF.G000C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1066MHz SODIMM IND TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

75.A83CG.G000C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1333MHz SODIMM IND TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

75.B83CF.G000C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1066MHz SODIMM IND TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.02G63.405

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 667MHz SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.02G72.402

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR2 200P 667MHz SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.02GC3.AF0

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR3 204P 1066MHz SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.02GCC.AF10C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 1G DDR3 204P 1333MHz ECC SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.92G63.402

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 512M DDR2 200P 667MH SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.A2GCB.AF10C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM DDR3 2GB SODIM 106 ECC MEM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.A2GCF.AF10C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 2G DDR3 204P 1333MHz ECC SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.B2G84.AF50C

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR2 200P 800MHz SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.B2GC8.AF1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1066MHz SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.B2GC9.AF1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1333MHz SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

78.B2GCB.AF0

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

DIMM / SO-DIMM / SIMM 4G DDR3 204P 1066MHz ECC SODIMM COM TEMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GAH325B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی