×

شماره فنی:

AC243005-1

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

Memory IC Development Tools SuperFlash Kit 1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALFAT-OM-337

تولید کننده:

GHI Electronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools ALFAT USB / SD to UART / SPI OEM BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALFAT-SD-338

تولید کننده:

GHI Electronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools ALFAT SD / MMC OEM BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT1-M24LR16E

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR16E-R Dual INT Ready PCB 45mmX75mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT1-M24LR-A

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR64-R Antenna 45mm x 75mm REF BRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT2-M24LR16E

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR16E-R Dual INT Ready PCB 20mmX40mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT3-M24LR04E

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR Antenna BRD 13.56 MHz RF 4.7uH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT4-M24LR-A

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR64-R Antenna Multi-Bank REF BRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT5-M24LR-A

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR64-R Antenna Multi-Bank REF BRD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ANT7-M24LR16E

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools M24LR16E-R Dual Int 15mm X 15mm EEPROM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DEMOKITCRX14

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools Contactless coupler ISO14443 Type-B
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DEMOKITLR

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools DEMO KIT LR ADAPTOR AND USB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DV243003

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

Memory IC Development Tools MPLAB Starter Kit for Memory Products
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EASYPRO1GEVB

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Memory IC Development Tools EVAL BRD SERIAL EEPROM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLEX-M24LR04E

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

Memory IC Development Tools Flex Antenna BRD M24LR04-E EEProm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

GLS55LD040M-133-I-40CN-K

تولید کننده:

Greenliant

توضیحات:

Memory IC Development Tools 55LD040M NAND Fl EB 40-pin ATA Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

GLS55LD040M-133-I-44CN-K

تولید کننده:

Greenliant

توضیحات:

Memory IC Development Tools 55LD040M NAND Fl EB 44-pin ATA Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

GLS85LD0512-60-RI-40CN-K

تولید کننده:

Greenliant

توضیحات:

Memory IC Development Tools 512MB NANDrive Ev Bd 40-pin ATA Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

GLS85LD1001T-60-RI-44CN-K

تولید کننده:

Greenliant

توضیحات:

Memory IC Development Tools 1GB NANDrive Eval Bd 44-pin ATA Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

GLS85LP0512P-S-I-40CN-K

تولید کننده:

Greenliant

توضیحات:

Memory IC Development Tools 512MB NANDrive Ev Bd 40-pin ATA Connector
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی