×

شماره فنی:

109609001001808+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Lighting Connectors 1 pos., BTB plug
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1740317-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors CONTACT+HOUS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1954097-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors Poke In SMT 2 Pos Connector black
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1954289-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors BLADE AND RCPT 4 POS BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1954289-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors BLADE AND RCPT 6 POS BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1971748-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 2P 3A 250VAC 1.0MM ITB LED CONNECTOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058128-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors DUST CAP, 2 POSN, BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058128-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors DUST CAP, 4 POSN, BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058128-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors Dust Cap 6 Posn Black
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058299-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 2 POS PLUG BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058299-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 6 POS PLUG BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058300-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 2P CABLE ASSY BLACK 4" LENGTH ONE SIDED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058300-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 4P CABLE ASSY BLACK 4" LENGTH ONE SIDED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058300-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 6P CABLE ASSY BLACK 4" LENGTH ONE SIDED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058703-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors BLADE AND RCPT 2 POS SMT BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2058703-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors BLADE AND RCPT 6 POS SMT BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2106003-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 1 Position 20AWG SMT IDC Closed End
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2106003-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 2 Position 20AWG SMT IDC Closed End
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2106003-3

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 3 Position 20AWG SMT IDC Closed End
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-2106003-4

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Lighting Connectors 4 Position 20AWG SMT IDC Closed End
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی