کد فنی قطعه: LBP01-0803SC5
کارخانه سازنده STMicroelectronics
توضیحات :
LED Protection Devices LED Bypass 100nA 1A 15kV 8kV UNI
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LBP01-0810B
کارخانه سازنده STMicroelectronics
توضیحات :
LED Protection Devices LED Bypass 100nA 1A 15kV 8kV BI
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP0600AJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices 6volts
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP0600BJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices LED Shunt Protector 6volts 1 LEDs
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP0900AJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices 9volts
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP0900BJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices LED Shunt Protector 9volts 2 LEDs
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP1300AJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices 13volts
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP1300BJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices LED Shunt Protector 13volts 3 LEDs
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP1800AJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices 18volts
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: LSP1800BJR-S
کارخانه سازنده Bourns
توضیحات :
LED Protection Devices LED Shunt Protector 18volts 4 LEDs
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: NUD4700SNT1G
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
LED Protection Devices SCR Shunt
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED13Q12
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 13V QFN 3X3 2L RoHS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED13S
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 13V DO214 2L RoHS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED13SW
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices 5A 13V WHT Body LED Protectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED13US
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices Uni 13V 2L UNI DO214
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED18Q12
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices LED PROTECTOR 18V 1000mA QFN 3x3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED18S
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices LED PROTECTOR 18V 1000mA DO214AA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED18SW
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices 5A 18V WHT Body LED Protectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED18US
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices Uni 18V 2L UNI DO214
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: PLED5HT
کارخانه سازنده Littelfuse
توضیحات :
LED Protection Devices LED PROTECTOR 5V 750mA SOT-89
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید