×

شماره فنی:

LBP01-0803SC5

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

LED Protection Devices LED Bypass 100nA 1A 15kV 8kV UNI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LBP01-0810B

تولید کننده:

STMicroelectronics

توضیحات:

LED Protection Devices LED Bypass 100nA 1A 15kV 8kV BI
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP0600AJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices 6volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP0600BJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices LED Shunt Protector 6volts 1 LEDs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP0900AJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices 9volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP0900BJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices LED Shunt Protector 9volts 2 LEDs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP1300AJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices 13volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP1300BJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices LED Shunt Protector 13volts 3 LEDs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP1800AJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices 18volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LSP1800BJR-S

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

LED Protection Devices LED Shunt Protector 18volts 4 LEDs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

NUD4700SNT1G

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

LED Protection Devices SCR Shunt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED13Q12

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 13V QFN 3X3 2L RoHS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED13S

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR Bi 13V DO214 2L RoHS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED13SW

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices 5A 13V WHT Body LED Protectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED13US

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices Uni 13V 2L UNI DO214
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED18Q12

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR 18V 1000mA QFN 3x3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED18S

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR 18V 1000mA DO214AA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED18SW

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices 5A 18V WHT Body LED Protectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED18US

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices Uni 18V 2L UNI DO214
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

PLED5HT

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices LED PROTECTOR 5V 750mA SOT-89
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی