×

شماره فنی:

180080-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories HELIEON 80MM SOCKET ASSEMBLY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180150-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories LED ARRAY HOLDER BRIDGELUX ES W/O CVR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180160-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories HOLDER CREE XLAMPMPL NO COVER PARALLEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180160-0002

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories HOLDER CREE XLAMPMPL NO COVER SERIES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180180-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories LED ARRAY HOLDER BRIDGELUX RS W/O CVR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180180-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories RS LED HOLDER w/ COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180190-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN LED HOLDER CL-L340 WITHOUT LENS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180220-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories HOLDER CREE CXA20 W/O COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180289-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Heat Sinks HEATSINK ASSY 40MM BLACK ANNODIZED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180330-0002

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories MEGA ZENIGATA HOLDER STANDARD VERSION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180390-0002

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories MINI ZENIGATA HOLDER STANDARD VERSION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180412-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN CLL010 HOLDER ASSY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180414-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN CLL020 & CLL030 HOLDER ASSY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180414-0102

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN CLL020 ONE PIECE HOLDER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180414-0103

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN CLL030 ONE PIECE HOLDER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180416-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN CLL040 & CLL050 HOLDER ASSY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180416-0104

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CITIZEN CLL040 ONE PIECE HOLDER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180560-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories CREE CXA15 LED HOLDER ASSEMBLY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180580-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories NICHIA L SERIES LED ARRAY HOLDER (WTC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180720-0001

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

LED Lighting Mounting Accessories LED HOLDER FOR CREE CXA25
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی