×

شماره فنی:

32325

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

LED Lighting Development Tools BlinkM Smart LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

32327

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

LED Lighting Development Tools FreeM IR Receiver and Power Supply
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

370-PLED-1 10 Pieces of 10 PLED's

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

LED Protection Devices PLED Kit 10 Devices Binder
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

446010300-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

LED Lighting Development Tools KIT LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4842

تولید کننده:

Inspired LED

توضیحات:

LED Drivers Power Supplies 12VDC, 3.8A Wall Mount
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

551600000-001A/NOPB

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

LED Lighting Development Tools LM3404 BUILD IT BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT1231ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers Step-Up for White LED Backlight Apps
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT1270IFO-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers 1A Boost Current Regulator
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3110IGU-4.5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3111IGU-3.6-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers MicroPower Regulated Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3112IVN-5.0-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers 500mA Hi-Efficiency Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3114ISN-20-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency 1.5x Fractional Chrg Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3119IJS-4.5-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency 2X Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3120ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers 3-Channel Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3129ITP-60-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3131ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency Fractional Chrg Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3134ISN-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3140ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency Mode Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3141ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency Mode Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AAT3142ITP-T1

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

LED Lighting Drivers High Efficiency Charge Pump
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی