کد فنی قطعه: 32325
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
LED Lighting Development Tools BlinkM Smart LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 446010300-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
LED Lighting Development Tools KIT LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AC160214
کارخانه سازنده Microchip
توضیحات :
LED Lighting Development Tools Lighting ComDev Plat form-Prototype Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADM8843EB-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools EVALUATION BOARD I.C.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADM8845EB-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools EVALUATION BOARD I.C.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADP1650CB-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools Eval Board With WLCSP Package
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADP1655-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools Series LED Flash Driver
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADP1660CB-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools Eval board 1.5A 1 LED Synch Flash Drvr
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADP8866CP-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools ADP8866CP Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ADP8870DBCB-EVALZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools ADP8870DBCB Eval Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AI-JTAG/OPTO-1
کارخانه سازنده STMicroelectronics
توضیحات :
LED Lighting Development Tools Opto Isolation BRD 20-Pin 1kVDC 40ns
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ARD00410
کارخانه سازنده Microchip
توضیحات :
LED Lighting Development Tools MCP16301 High Volt age Cuk LED Dvr Brd
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AS1100-DB
کارخانه سازنده ams
توضیحات :
LED Lighting Development Tools AS1100 Demo Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AS1106-DB
کارخانه سازنده ams
توضیحات :
LED Lighting Development Tools AS1106 Demo Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AS1107-DB
کارخانه سازنده ams
توضیحات :
LED Lighting Development Tools AS1107 Demo Board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AS1130 DB 1 + LED KIT
کارخانه سازنده ams
توضیحات :
LED Lighting Development Tools 132 LED Driver with PWM Dev Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AT9919DB1
کارخانه سازنده Supertex
توضیحات :
LED Lighting Development Tools SINGLE HIGH CURRENT LED DRIVER BOARD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BOOSTXL-C2KLED
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
LED Lighting Development Tools C2000LED BoosterPack
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CAT4201AGEVB
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
LED Lighting Development Tools EVAL BOARD FOR LED DRIVER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CCK-18LED
کارخانه سازنده Cree, Inc.
توضیحات :
LED Lighting Development Tools Deluxe Chemical Compatibility Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید