×

شماره فنی:

A12060150R010D0TR

تولید کننده:

TT electronics

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A12060150R06D00TR

تولید کننده:

IRC

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A12060175R010D0TR

تولید کننده:

TT electronics

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A12060175R020D0TR

تولید کننده:

IRC

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A12060175R03D00TR

تولید کننده:

IRC

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A12060175R06D00TR

تولید کننده:

TT electronics

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AA101-80LF

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

Attenuators - ICs .05-2.5GHz 1dB step Attn. 31dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AA102-80LF

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

Attenuators - ICs .05-2.5GHz .5dB step Attn. 15.5dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AA103-72LF

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

Attenuators - ICs 10-2500MHz 1 bit Attn. 10dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AA104-73LF

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

Attenuators - ICs .3-2500MHz 1bit Attn.32/27/24dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AA106-86LF

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

Attenuators - ICs .5-2.0GHz .5db step Attn. 15.5dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AA116-72LF

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

Attenuators - ICs 4-2000MHZ 1-bit Attn. 15dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALM-38140-BLKG

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Attenuators - ICs Voltage Attenuator Analog
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ALM-38140-TR1G

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Attenuators - ICs Voltage Attenuator Analog
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-113TR

تولید کننده:

MACOM

توضیحات:

Attenuators - ICs 500-2000MHz IL 2.7dB Atten. Range 40dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-2200-(0)(40)

تولید کننده:

Hirose Electric

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-2200-(0)(46)

تولید کننده:

Hirose Electric

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-2201(40)

تولید کننده:

Hirose Electric

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-2202(40)

تولید کننده:

Hirose Electric

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-2202(46)

تولید کننده:

Hirose Electric

توضیحات:

Attenuators - ICs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی