×

شماره فنی:

015-1-11

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Knobs & Dials 10TURNS REC DIAL 3DIGIT 1/4" SHAFT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015-2-11

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Knobs & Dials 100 TURN 4 DIGIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

021-1-21

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Knobs & Dials 46MM 15TURNS DIAL 1/4" SHAFT BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0230-A

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials CASE 5.0X4.25X1.75" 6-32 X 3/8" SCREW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0260-K

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials CASE 6.81X7.44X2.21" 6-32 X 3/8" SCREW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0693-P

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials TAPERED HANDLE/ STUD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1110

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 1 9/32"D X 21/32"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1150

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials .9375"D X .782"H BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11K5013-KCNB

تولید کننده:

Unspecified Unspecified

توضیحات:

Knobs & Dials CONTROL KNOB GRAYHILL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1202BJ

تولید کننده:

Electroswitch

توضیحات:

Knobs & Dials ROUND KNOB W/SCREW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1204AZ

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 1.03"D X .6875" H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1400 BLACK, UNLINED

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 1/2"D X 13/32"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1400R

تولید کننده:

Electroswitch

توضیحات:

Knobs & Dials POINTER KNOB W/SCREW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

140-1-2-102

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Knobs & Dials 1/2" 1TURN WIREWOUND 1Kohm 5% PLAIN SHAFT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1450

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 11/16"D X 13/32"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1470AQ

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 1 1/8"D X 1/2"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1475 (PLAIN HOLE W/SET SCREW)

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 1"D X 1/2"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1500AU BLACK, LINED

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 1 1/8"D X 9/16"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1510AH

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials 3/4"D x 9/16"H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1510AM

تولید کننده:

Davies Molding

توضیحات:

Knobs & Dials KNOB .75"D 1/8" SHFT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی