کد فنی قطعه: 112005-0009
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Interface Modules NIC DEVICENET 104 1CHL DN4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 112011-0022
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Interface Modules SST-PFB3-PCI PROFEBUS ADAPTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 112016-0018
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Interface Modules PLC;PROFIBUS;CLX 1CHL;RLL;ROHS;PB3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2313436
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Interface Modules PSI-MODEM-BASIC/USB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2313452
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Interface Modules FL COMSERVER UNI 232/422/485
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2313465
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Interface Modules FL COMSERVER PRO 232/422/485
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2313478
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Interface Modules FL COMSERVER BASIC 232/422/485
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2313559
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Interface Modules FL COMSERVER WLAN 232/422/485
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232BRC
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules RS-232 BAUD RATE FORMAT CONVERTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232BSS4
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules 4 PORT BUFFERED SMART SWITCH
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232FLST
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules 232 FO MODEM W/HANDSHAKE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232LPTTL
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules PORT POWERED 232 TO TTL CONVERTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232LPTTL33
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules PORT POWERED 232 TO TTL CONVERTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232MDS
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules MODEM DATA SPLITTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232MSS2
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules 4PORT MINI SMART SWITCH W/PTC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232OPDRI
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules IND 232 ISOLATOR Isolated Repeater
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232OPDRI-PH
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules Ind RS-232 REPEATER RS-232 Isolated
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232PTC9
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules PORT COMBINER DB9 Port Combiner
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232SPHI4
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules PORT POW 4KV 232 OPTO ISO
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 232SPS2
کارخانه سازنده B&B Electronics
توضیحات :
Interface Modules SERIAL TO PARALLEL DBL HOOD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید