×

شماره فنی:

112005-0009

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Interface Modules NIC DEVICENET 104 1CHL DN4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112011-0022

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Interface Modules SST-PFB3-PCI PROFEBUS ADAPTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112016-0018

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Interface Modules PLC;PROFIBUS;CLX 1CHL;RLL;ROHS;PB3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313436

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface Modules PSI-MODEM-BASIC/USB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313452

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface Modules FL COMSERVER UNI 232/422/485
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313465

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface Modules FL COMSERVER PRO 232/422/485
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313478

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface Modules FL COMSERVER BASIC 232/422/485
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313559

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface Modules FL COMSERVER WLAN 232/422/485
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232BRC

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules RS-232 BAUD RATE FORMAT CONVERTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232BSS4

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules 4 PORT BUFFERED SMART SWITCH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232FLST

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules 232 FO MODEM W/HANDSHAKE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232LPTTL

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules PORT POWERED 232 TO TTL CONVERTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232LPTTL33

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules PORT POWERED 232 TO TTL CONVERTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232MDS

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules MODEM DATA SPLITTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232MSS2

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules 4PORT MINI SMART SWITCH W/PTC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232OPDRI

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules IND 232 ISOLATOR Isolated Repeater
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232OPDRI-PH

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules Ind RS-232 REPEATER RS-232 Isolated
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232PTC9

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules PORT COMBINER DB9 Port Combiner
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232SPHI4

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules PORT POW 4KV 232 OPTO ISO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

232SPS2

تولید کننده:

B&B Electronics

توضیحات:

Interface Modules SERIAL TO PARALLEL DBL HOOD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی