×

شماره فنی:

09120012774

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

Firewire Connectors HAN BRID FIREWIRED FEM PNL FEEDTHRU
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09120013071

تولید کننده:

HARTING

توضیحات:

Firewire Connectors HAN BRID FIREWIRE ML PATCH CBL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1-1734368-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Firewire Connectors SOCKET ASSY,R/A,FLAT IEEE 1394nATURAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

14191

تولید کننده:

Bulgin

توضیحات:

Firewire Connectors 5P PCB HEADER STR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

14192

تولید کننده:

Bulgin

توضیحات:

Firewire Connectors 5P PCB HEADER R/A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

14358

تولید کننده:

Bulgin

توضیحات:

Firewire Connectors 7WAY PCB HEADER STRAIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

14359

تولید کننده:

Bulgin

توضیحات:

Firewire Connectors 7WAY PCB HEADER RIGHT ANGLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-6F6F-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors IEEE1394ADPTR 6F/6F
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-AVR20-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 4Pin RIGHT ANGLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-AVW10-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 4Pin PLG SOLDER TPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-FWR20-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 6Pin RIGHT ANGLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-FWR41-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 6Pin RT ANGLE SMT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-FWR80-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 6Pin UPRIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-FWW15-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 6Pin PLG SHORT BODY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

154-FWW20-E

تولید کننده:

Kobiconn

توضیحات:

Firewire Connectors 6Pin SOLDER TYPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1654329

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Firewire Connectors VS-06-BU-BU-F/IP67 IEEE FEM/FEM INSERT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1654332

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Firewire Connectors VS-06-BU-FK-F/IP67 IEEE FEM INSRT/PL MT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1734047-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Firewire Connectors 9P RECPT R/A SMT BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1734290-1

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Firewire Connectors 6P RECPT VT T/H BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1734290-2

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Firewire Connectors 6P RECPT VT T/H BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی